Image

5 działań eko w biurze

6
min czytania

Ekologia w biurze

Jak podaje Wikipedia „Ekologia – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (czyli strukturą ekosystemów).”

No i właśnie oddziaływanie na środowisko interesuje nas najbardziej, a dokładniej – powinno nas interesować.
Nie wdając się w zawiłe opisy wytwarzania papieru i energii elektrycznej, niszczenia drzew i zanieczyszczania atmosfery nasuwa się myśl o tym, że można to trochę ograniczyć, nawet zatrzymać.

Zdaję sobie sprawę, że nie każdy może mieć własną elektrownię wiatrową, panele fotowoltaiczne na dachu lub żyć bez prądu, papieru, plastiku, ale przy odrobinie wysiłku pojawia się realna szansa mieć wpływ na jakość naszego otoczenia.

Bardziej lub mniej radykalne metody ograniczania zużycia energii elektrycznej i wytwarzania śmieci przyczyniają się znacząco do promowania idei eko, jednak można odnieść wrażenie, że nie wnoszą daleko idących zmian. Bo przecież trudno wyłączyć wszystko z gniazdek broniąc się przed poborem prądu w stanie „Standby”, lub kupować tylko produkty oznaczone symbolem 100% biodegradowalności.

W artykule skupimy się na dwóch produktach o jednym z największych największych potencjale ekologicznym: energii elektrycznej i papierze.
Jednocześnie należy tu zaznaczyć, iż brane będą pod uwagę tylko działania w obszarze biura i miejsca pracy.

Sposoby

1. OGRANICZANIE

Poziom trudności 0/5

Wyłączanie urządzeń na noc.
Tak, może to banalne, ale nadal wiele jest firm, w których komputery pozostają włączone całą dobę, nawet na weekendy.

Zmniejszenie ilości drukowanych dokumentów, kopii.
Warto zastanowić się dwa razy przed „puszczeniem do druku” 50 stron dokumentów w kilku kopiach. Zawsze można dodrukować później dodatkową kopię. Także drukowanie podglądów projektów, tekstów w kilku kopiach dla kilku osób do przeczytania w tym samym czasie nie zawsze przynosi zamierzone rezultaty.

Światło w hallu, kuchni.
Dotyczy to każdego pomieszczenia z którego akurat nie korzysta nikt. Wiele osób wychodzi z założenia, że za kilka minut i tak ktoś „tu wejdzie”, więc nie gaszę światła lub „włączanie i wyłączanie powoduje większe zużycie prądu”. W rezultacie światło świeci się w wielu miejscach bez sensu cały dzień, codziennie, przez cały niemal rok.

2. ZMIANA

Poziom trudności 5/5

Faktury PDF.
Obecnie każdy program księgowy posiada możliwość tworzenia plików PDF z fakturami. Nie ma konieczności drukowania ich. Wiele programów umożliwia także wysyłanie faktur bezpośrednio na wskazany adres e-mail.  To jedna z tych rzeczy, która znakomicie usprawnia przepływ faktur w firmach. Podpisy i pieczątki nie są potrzebne.

Dokumenty PDF.
Każdy dokument można obecnie zapisać w formie plików PDF. Dokumenty tekstowe, arkusze, prezentacje, nawet zdjęcia. Nawet jeśli edytor, w którym tworzony jest dokument nie posiada takiej funkcji, to są narzędzia, które później pomogą zrobić.

3. ORGANIZACJA

Poziom trudności 2/5

Układ stanowisk
Bywa tak, ustawienie biurka uniemożliwia funkcjonowanie bez dodatkowego światła, a można to łatwo zmienić. Przestronne okna aż się proszą, aby odpowiednio ustawić biurko wykorzystując całe wpadające prze nie światło. Naturalne światło będzie wtedy zawsze lepsze od sztucznego.

Oświetlenie nieużywanych miejsc.
Jeśli w biurze lub innym miejscu pracy jest kilka lamp złączanych niezależnie, to trzeba sprawdzić czy wszystkie muszą być włączone, jeśli nic nie oświetlają.

Segregacja.
Niestety nie będzie ekologii bez segregacji. Nawet jeśli widać jak różne worki lądują w jednym kontenerze, to już nie jest to w naszej gestii. Prosty podział na plastik, papier, szkło itp. to najlepszy sposób na ułatwienie segregacji końcowej. Wielu powie „co mnie interesuje, że ja segreguję, jak sąsiad i tamta firma nie segreguje”. Nie ważne co inni robią źle, ważne co my robimy dobrze.

4. ZANIECHANIE

Poziom trudności 3/5

Zmiana przyzwyczajeń.
Nie jest konieczne drukowanie wszystkich dokumentów, jakie otrzymujemy pocztą elektroniczną. Czasem wystarczy tylko przeczytać i zarchiwizować na dysku. Oczywiście są sytuacje konieczne, ale wiele z takich dokumentów ma czas życia do godziny.

Druk załączników.
Poczta elektroniczna przyjmie wszystko (prawie). Wystarczy zwrócić uwagę, co się drukuje, aby nie marnować niepotrzebnego papieru. Wiele załączników to niepotrzebne grafiki.

Optymalizowanie wydruków.
Jeśli konieczny jest druk ostatniego maila, to nie potrzeba drukować 8 stron historii rozmowy. Wystarczy w opcji drukowania zaznaczyć stronę „1 z 1” lub „Bieżąca strona”. To samo dotyczy dużych tekstów na wiele stron, które drukowane są tylko do czytania, korekty. Można skalować treści w trakcie wybierania druku w opcjach np.: zmieniając orientację strony, zmniejszając margines.

Druk www.
Drukowanie stron internetowych zawsze jest problemem. Jeśli już zachodzi konieczność wydruku strony www, to należy używać podglądów przed drukiem, by nie rwać włosów z głowy, gdy drukarka „wypluje” 4 kartki.
W podglądzie druku strony w przeglądarce internetowej wiele opcji pozwala na zaoszczędzenie miejsca. Można wyłączyć stopki i nagłówki, zmienić margines i ilość stron. Proponuje prosty test: włączenie dowolnej strony www i przejście w przeglądarce do okna podglądu druku.  Łatwo będzie można sprawdzić, ile stron się wydrukuje przesuwając pionowy pasek obok okna.

5. ODZYSK

Poziom trudności 3/5

Jeśli wszystkie powyższe sposoby ograniczenia zużycia papieru zawiodą to w tej metodzie jest lekarstwo.

Odzysk papieru jednostronnie zadrukowanego.
Szczegółowy opis zastosowania odzysku można znaleźć na blogu we wpisie EKO notes w 15 min. Ogólnie chodzi o to, aby wykorzystać to co już mamy pod ręką, czyli  np.: niepotrzebne druki A4 jednostronne, strony wyrwane z kalendarzy zadrukowane jednostronnie, dokumenty inne.
Po pocięciu na gilotynie lub ręcznie do określonego formatu np.: A5 wystarczy już tylko spiąć klipsem biurowym i notes gotowy. Jeśli dużo się notuje, kreśli, robi szybkie notatki, to kartki jednostronne są idealne.

UWAGA.

Ważne dokumenty z danymi wrażliwymi lub korespondencją poufną powinny zostać zniszczone w niszczarce. Takich dokumentów nie należy używać do tworzenia notesów i kartek notatnikowych.

Korzyści

Egoistyczne

Dla wielu osób poczucie realnego wpływu to bardzo duży bodziec motywujący. Przy małych biurach i jednoosobowych stanowiskach wpływ jest jeszcze większy i poczucie spełnienia na drodze do samokontroli jeszcze większe.

Altruistyczne

Dla firmy, dla finansów, dla planety.
Duże biura, wiele stanowisk pracy i urządzeń to potencjalnie duże oszczędności w ogólnym rozrachunku. Bez szczegółowych analiz wystarczy policzyć, ile mniej papieru można zadrukować, ile mniej światła się może świecić, ile krócej mogą działać urządzenia.

Refleksja

Po przeczytaniu całego tekstu można teraz rozejrzeć się dookoła i zadać sobie pytanie:  Co z mojego otoczenia mogę zmienić? Który sposób się u mnie sprawdzi? A potem zacząć to robić.

Scroll to Top